O nas

Wiele lat temu powołaliśmy do życia przedsięwzięcie pod nazwą Pracownia Psychoanalityczna. Pierwotnie naszym celem było prowadzenie seminariów teoretyczno-superwizyjnych dla psychoterapeutów różnych podejść zainteresowanych teorią psychoanalityczną oraz wspieranie ośrodków psychoterapii pracujących w ramach NFZ.

Lata doświadczeń z tamtego okresu zaowocowały ideą powołania wspólnie prowadzonego ośrodka psychoterapii. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić w życie nasz pomysł i tak powstał Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej „Pracownia Psychoanalityczna”.

Piotr Dworczyk

Marcin Wiśniewski

KIM JESTEŚMY?

Zespół Pracowni Psychoanalitycznej tworzą psychoanalitycy, psychoterapeuci pracujący w nurcie terapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej.

Każdy z nas przeszedł długotrwałe szkolenie wsparte wymagającym treningiem własnym. Z doświadczenia wiemy, co to impas, bezsilność, utknięcie i ile wysiłku czasem potrzeba by ruszyć z miejsca, ale znamy również radość rozwoju i doświadczania wewnętrznej wolności. Istotą szkolenia terapeuty psychoanalitycznego jest zdobywanie wiedzy przez doświadczenie, pokora, wytrwałość i wiara.

W JAKICH SPRAWACH WARTO SIĘ DO NAS ZGŁASZAĆ?

01
Pracujemy z osobami doświadczającymi przygnębienia czy zastoju.
02
Tymi, którzy cierpiąz powodu zagubienia.
03
Z osobami, które nie mogą znaleźć swojej drogi, dobrego związku, czy dobrej samotności, swojego miejsca w życiu, albo też cierpią, nie mogąc nadać swojemu życiu znaczenia.
04
Z osobami, którym trudno określić kim są, co lubią, czego chcą w życiu.
05
Z tymi, których przytłacza życie i wymogi współczesnego świata.

Szczególną uwagę poświęcamy Młodym Dorosłym, tym, którzy stoją na progu życia, wobec problemów określenia własnych wyborów i własnej drogi.

JAK PRACUJEMY?

Proponujemy kilka możliwych opcji:

Cykl konsultacji

Pierwszą formą pomocy w naszym ośrodku jest cykl 3-4 konsultacji. Nie wszystkie osoby zgłaszające się po pomoc potrzebują psychoterapii, a jeśli tak, to niekoniecznie długoterminowej psychoterapii lub psychoanalizy. Czasami spotkanie z terapeutą pozwala rozpoznać sytuację wewnętrzną, nazwać problemy i uruchomić naturalne siły rozwojowe i jest wystarczającą formą pomocy. Cykl konsultacji, ma w swoim założeniu, określić bieżący stan osoby i ewentualnie prowadzić do wyboru optymalnej formy pracy terapeutycznej lub farmakoterapii. Efektem tej wstępnej formuły może być, ale nie musi, wskazanie do podjęcia terapii, w tym terapii psychoanalitycznej.

Konsultacje do terapii psychoanalitycznej

Jeśli zgłaszają się do nas osoby świadomie poszukujące psychoterapii psychoanalitycznej lub psychodynamicznej proponujemy konsultację ukierunkowaną na określenie źródeł cierpienia, konfliktów, problemów czy impasu. Z reguły konsultacja odbywa się u psychoterapeuty, u którego dana osoba podejmie terapię, choć może zdarzyć się, że w wyniku konsultacji zgłaszająca się osoba zostaje skierowana do kogoś z zespołu lub spoza zespołu. Konsultacja do terapii psychoanalitycznej to również cykl kilku spotkań.

Psychoterapia psychoanalityczna

Każda z osób pracujących w Pracowni przygotowana jest do prowadzenia długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej lub psychodynamicznej.

Zarówno psychoterapia psychoanalityczna jak i psychodynamiczna jest intensywną formą pracy. Spotkania odbywają się w stałych porach z częstotliwością 2-3 sesji w tygodniu. Intensywność ta wynika z założenia, że zmiana struktury psychicznej odbywa się w wyniku powolnego procesu, tak jak nasze charaktery ukształtowane zostały raczej przez wieloletnie doświadczenia emocjonalne niż jednorazowe przeżycia i zdarzenia. Proces taki można przyrównać do nauki gry na instrumencie czy nauki języka. Tyle że instrumentem jest własne życie i umysł, a językiem – język emocji.

Terapia psychoanalityczna jest zarówno metodą leczenia jak i drogą rozwoju. Jest wymagającym przedsięwzięciem i jednocześnie inwestycją. Naszym zdaniem — dobrą inwestycją.