Superwizje

Prowadzimy superwizje indywidualnej pracy klinicznej prowadzonej w nurcie psychoanalitycznym. Z racji zobowiązań superwizyjnych wobec Towarzystw Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Towarzystwa Psychoanalitycznego, możliwość superwizji indywidualnej jest na ten moment ograniczona, natomiast proponujemy superwizję w ramach niewielkich grup superwizyjnych pracujących w regularnych terminach. Wieloletnie doświadczenie z własnych szkoleń oraz pracy w placówkach tzw. „pierwszej linii frontu” pozwoliło nam wypracować sposób pracy, którego celem jest maksymalne wsparcie procesu terapii. Pracujemy w oparciu o rozumienie tego co się wydarza, pozostawiając sposób realizowania tegoż rozumienia terapeucie. Nie wymagamy, by osoby zgłaszające się do grup musiały być opowiedziane po stronie podejścia analitycznego, choć sami identyfikujemy się z takim myśleniem o ludziach
i terapii.
Prowadzimy również grupy superwizyjne dla terapeutów, którzy ukończyli szkolenia w psychoterapii psychoanalitycznej i potrzebują miejsca rozwoju i wsparcie pracy klinicznej. Pracujemy przede wszystkim w nurcie Kleinowskim, Bionowskim i postbionowkim, choć bliska jest nam idea dialogu między podejściami i rozumienie podobieństw i różnic różnych podejść w obrębie psychoanalizy.

Piotr Dworczyk
pjdworczyk@gmail.com 
602 713 789

Marcin Wiśniewski
marcwis@poczta.onet.pl 
605 539 430