Seminaria teoretyczne

W każdym roku, począwszy od września proponujemy programy seminariów teoretycznych.
Z reguły tematyka zogniskowana jest wokół współczesnych zjawisk klinicznych takich jak: zaburzenia tożsamości płci, zaburzenia obrazu i postrzegania ciała i cielesności, uzależnienie od przestrzeni wirtualnej, uzależnienie od zachowań neoseksualnych, itd. Drugi kierunek to seminaria dotyczące zjawisk związanych z pierwotnymi stanami umysłu i pierwotną problematyką zaburzeń. W programie proponujemy zawsze kilka zajęć z obszaru podstawowych kwestii techniki pracy. W maju ogłaszamy tematykę seminariów na kolejny rok. Prowadzimy seminaria we Wrocławiu i Warszawie. Szczegółowy program bieżących propozycji znajdziecie Państwo w aktualnościach.

Piotr Dworczyk
pjdworczyk@gmail.com 
602 713 789

Marcin Wiśniewski
marcwis@poczta.onet.pl 
605 539 430