Piotr Dworczyk

Jestem psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz International Psychoanalytcal Association i psychoterapeutą psychoanalitycznym, psychoterapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od ponad 30 lat pracuję klinicznie z młodzieżą i dorosłymi i nadal lubię swoją pracę. Szczególną satysfakcję daje mi praca superwizyjna i szkoleniowa. Prowadzę superwizję zespołów klinicznych i seminaria dla adeptów psychoterapii. Szkolę się w ramach grupy seminaryjnej CES/ Central Europe Seminars/ pod opieką superwizyjną Giuseppe Civitaresse, Antonino Ferro i Fulvio Mazzacane.

Marcin Wiśniewski

Jestem psychoanalitykiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego zrzeszonego w Międzynarodowym Towarzystwie Psychoanalitycznym (IPA) oraz psychoterapeutą psychoanalitycznym, superwizorem i terapeutą szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

Posiadam certyfikaty: psychoanalityka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz psychoterapeuty psychoanalitycznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych, terapeuty szkoleniowego i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Od dwudziestu pięciu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Mam własną praktykę kliniczną, prowadzę superwizje indywidualne i grupowe oraz seminaria z wybranych zagadnień psychoanalitycznych.

Poza szkoleniem w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym ukończyłem dwuletnie seminarium z obserwacji niemowląt prowadzone przez Orę Dresner (psychoanalityczkę z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego) w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W latach 2012 - 2016 byłem wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Rady Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej,  obecnie jestem członkiem Rady. W ramach Towarzystwa Psychoanalitycznego pracowałem w Komisji ds. Programu Szkolenia.

Zuzanna Kowalska

Jestem psychologiem i kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Moje zainteresowanie psychoanalizą i istnieniem nieświadomego obszaru ludzkiej psychiki zrodziło się już podczas studiów, po których zdecydowałam się wziąć udział w 4-letnim Studium Psychoterapii Analitycznej. Pracuję z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi do 5 r.ż. oraz ich rodzinami. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w gabinetach prywatnych, placówkach oświatowych i w publicznej Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Praca z osobami w różnych momentach rozwoju pozwala mi lepiej integrować swoją wiedzę na temat specyfiki i źródeł trudności natury psychicznej. W Pracowni prowadzę psychoterapię osób dorosłych i nastolatków. Pracuję z osobami, które mierzą się z różnymi trudnościami, a jednocześnie są zainteresowane poszukiwaniem ich przyczyn, chcą przyjrzeć się sobie, swojej historii i wspólnie ze mną odnajdywać nowe znaczenia swoich życiowych doświadczeń oraz ich wpływu na obecną sytuację danej osoby.

Łukasz Jędrych

Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychoanalitycznym, członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zaciekawiony głębią psychoanalitycznego myślenia ukończyłem szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej, które pozwoliło mi lepiej rozumieć złożoność ludzkiej psychiki i przez to zajmować się problemami, które blokują rozwój człowieka. Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zdobywałem na oddziałach szpitalnych (Oddział F6 III Kliniki psychiatrycznej IPiN w Warszawie, Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Babińskiego w Krakowie), poradniach zdrowia psychicznego (m.in. NZOZ Synapsis, Poradnia PTPP, Poradnia EGO w Łodzi, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa Żoliborz prowadzone przez Poradnię EZRA UKSW) oraz konferencjach, seminariach i superwizjach. Opierając się na różnych doświadczeniach w zespole Pracowni Psychoanalitycznej wspólnie tworzymy miejsce pomocy pacjentom.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, która wkracza w okres dojrzałości.

Katarzyna Leszczyński

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz współzałożycielką i członkiem zarządu pierwszej kadencji Śląskiego Koła PTPP.  Moje zainteresowanie psychoanaliza wyłoniło się z poczucia niedosytu i wzrastającej świadomości, że wiedza, którą zdobyłam podczas studiów psychologicznych i wcześniejszych szkoleń nie jest wystarczająca i nie pozwala badać obszarów psychiki, które najgłębiej chowamy, a tym samym tych, które najbardziej potrzebują zostać zobaczone i  uznane. Ukończyłam Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej i liczne szkolenia uzupełniające, między innymi z zakresu psychosomatyki czy seksualności. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując i odbywając staże w domu dziecka, poradniach zdrowia psychicznego i na oddziałach psychiatrycznych. Posiadam certyfikat Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Aleksandra MIęsiak

Jestem psychoterapeutką młodzieży i młodych dorosłych. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne realizowane przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja. Staż psychoterapeutyczny odbyłam w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Swoją pracę psychoterapeutyczną postrzegam jako uważne towarzyszenie młodemu człowiekowi w drodze budowania tożsamości i niezależności.